Bijlagen

Reserves

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves weergegeven.
In het verloop van de bestemmingsreserves is de besluitvorming tot en met april 2022 verwerkt. In de tussentijdse rapportages wordt gerapporteerd over de voortgang van de bestedingsplannen van de diverse bestemmingsreserves.

 Reserve 

Stand

Stand

Stortingen

Onttrekkingen

Stand

Stand

Stand

Stand

test

31-12-2021

31-12-2022

2023

2023

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

ALGEMENE RESERVES  

Algemene reserve met bufferfunctie 

13.573

13.573

0

0

13.573

13.573

13.573

13.573

Algemene reserve vrij besteedbaar 

77.705

63.568

0

591

57.568

56.794

59.675

59.675

Exploitatieresultaat

5.410

2.756

0

2.983

-227

1.228

8.497

12.421

ALGEMENE RESERVES  

96.688

79.898

0

3.574

70.914

71.595

81.745

85.669

BESTEMMINGSRESERVES  

Reserve bereikbaarheid Stompwijk 

16.781

9.580

0

0

9.580

9.580

9.580

9.580

Reserve Stedelijke vernieuwing 

377

377

0

0

377

377

377

377

Reserve dekking afschrijvingslasten 

16.588

25.295

223

1.696

23.822

22.393

20.786

19.160

Reserve herwaardering activa 

4.350

4.000

0

350

3.650

3.300

2.950

2.600

Reserve Nazorg Rietvink

350

350

0

0

350

350

350

350

Reserve Verevening soc. woningbouw

205

205

0

0

205

205

205

205

Reserve maatregelen Corona

1.082

1.082

0

0

1.082

1.082

1.082

1.082

Reserve Langer zelfstandig wonen

9.977

8.667

0

1.310

7.357

6.047

4.737

3.677

Reserve Herstelbeleid

9.526

7.501

0

644

6.857

6.443

6.443

6.443

Reserve Bereikbaarheid

3.360

1.225

0

0

1.225

1.225

1.225

1.225

Reserve Mobiliteit

19.700

18.800

0

150

18.650

18.500

18.500

18.500

Reserve Energietransitie en Duurzaamheid

45.422

43.547

0

1.875

41.672

39.797

38.028

38.028

Reserve Onderwijshuisvesting

7.500

7.500

0

0

7.500

7.500

7.500

7.500

Reserve Sterk voor Noord

0

8.800

0

0

8.800

8.800

8.800

8.800

BESTEMMINGSRESERVES 

135.218

136.929

223

6.025

131.127

125.599

120.563

117.527

 TOTAAL GENERAAL 

231.905

216.827

223

9.599

202.040

197.194

202.308

203.196

 Bedragen x € 1.000 

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 14:46:40 met de export van 07/07/2022 14:32:40