Ontwikkelingen

Bedrijfsvoering & dienstverlening

Nieuw financieel systeem
Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. Voordat een nieuw financieel systeem kan worden geïntroduceerd moet er eerst een marktonderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden en in kaart worden gebracht wat de wensen van de gemeentelijke organisatie zijn. Vervolgens kan het nieuwe financiële systeem worden geïmplementeerd. Om het onderzoek uit te voeren en de wensen in kaart te brengen worden in 2022 middels de tussentijdse rapportage incidenteel middelen aangevraagd. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven van de (structurele) financiële effecten van de nieuwe situatie zijn. Dit volgt naar aanleiding van de wensen en het onderzoek en worden in een volgend P&C product verwerkt.

Stedin, lange termijn financiering 3
Stedin speelt een belangrijke rol in de energietransitie wat betreft de infrastructuur die nodig is om te schakelen van gas naar elektriciteit. Daarnaast is veel extra capaciteit nodig om het opladen van elektrische voertuigen mogelijk te maken en het terugleveren van elektriciteit uit zonnepanelen te verwerken. Dit vergt naast ruimtebeslag zeer grote investeringen waarvoor Stedin op termijn nog niet de middelen beschikbaar heeft. Stedin is samen met de aandeelhoudende gemeenten, middels het traject ‘lange termijn financiering 3’, aan het onderzoeken op welke wijze deze kapitaalinjectie vorm kan krijgen. Dit is het vervolg op het succesvol afgesloten traject ‘lange termijn financiering 2’. Het kan zijn dat er de komende periode een beroep op onze gemeente en andere aandeelhouders wordt gedaan. Ook mogelijk nieuwe aandeelhouders, zoals provincies en gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Stedin, worden hierbij betrokken.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 14:46:40 met de export van 07/07/2022 14:32:40