KADERBRIEF 2023 - 2026

De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar concept Kaderbrief 2023-2026 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden. Hierin staan de ontwikkelingen en beleidswijzigingen voor de komende jaren.

De kadernota geeft de financiële kaders voor de komende meerjarenbegroting aan. De raad zal op 12 juli 2022 de Kadernota behandelen.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:17:21 met de export van 05/25/2022 11:17:13