KADERBRIEF 2023 - 2026

De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website de op 6 juli 2022 door de gemeenteraad vastgestelde Kaderbrief 2023-2026. De kaderbrief geeft de financiële kaders voor de komende meerjarenbegroting aan.
Onderdeel van het besluit over de Kaderbrief is het amendement Rechtencheck naar welzijnsgesprek. Tekstueel is deze aanpassing verwerkt in de Kaderbrief. De financiële consequenties worden verwerkt in de Begroting 2023-2026.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2022 14:46:40 met de export van 07/07/2022 14:32:40